LARMA PÄR!

En av PÄR:s uppgifter är att tillvarata våra studenters intressen. Ibland uppstår akuta frågor kring kurser och kursupplägg som kan vara svåra att driva som ensam student. Det är av vikt att sådan information når fram till studierektor och kursansvariga inte bara för den enskilde studenten, utan även för framtida studenter och för den sammantagna undervisningskvalitén på utbildningen. PÄR kan då hjälpa till med att på ett strukturerat sätt se till informationen når fram. Genom formuläret nedan når du oss. Det går bra att vara anonym om du inte vill fylla i namn, klass och e-postadress.

Ditt namn (frivilligt)

Terminsklass (frivilligt)

Din epost (frivilligt)

Ditt meddelande