Protokoll

Protokoll från PÄR:s möten finns på vår sida på Athena (SU:s lärplattform). Studenter på institutionen ska ha tillgång automatiskt. Om du ej har tillgång kontakta oss på info@paer.se