Studiemiljö och jämlikhet

Upplever du problem i din studiemiljö eller upplever/är åskådare till negativ särbehandling eller diskriminering på universitetet?

Engagera dig i PÄR och sitt med i det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) vid Psykologiska Institutionen.

Eller, kontakta oss i PÄR omgående, så hjälper vi dig! Info [at] paer [dot] se