Studentinformation

Som student finns det mycket information att ta till sig. Den här sidan är tillägnad information som är till nytta för studenter och rör både stort och smått för både nyblivna och rutinerade studenter. Finns inte informationen här går det alltid att kontakta oss direkt. Vi finns här för att hjälpa!

 

Allmän studentinformation

Som student rekommenderar vi att du tar tiden och läser igenom dina rättigheter här. Att studera är en heltidssysselsättning och studenter är beroende av sina studier för försörjning, framtida sysselsättning och ibland till och med bostad. Som student har du bland annat rätt till en dräglig studiemiljö, rättvisa examinationer och fastställda scheman och kurslitteratur i god tid innan kurserna börjar. Kontakta genast PÄR om du upplever att dina rättigheter inte följs.

Sjukanmäl dig till försäkringskassan vid sjukdom. Tyvärr har studenter en karensperiod på 30 dagar, vilket gör att många inte bemödar sig om att sjukanmäla. Men skulle olyckan vara framme och sjukperioden blir längre är det viktigt att ha anmält sig redan från början.

Som student har du tillgång till studentrabatter. Mecenat-kortet skickas hem till dig när du registrerat dig på programmet, men lättast är att ladda ner appen. Ytterligare rabatter finns hos Studentkortet som du får när du blivit medlem i Stockholms universitets studentkår – SUS. Det är ofta värt att titta igenom vilka rabatter som finns innan du bestämmer dig för att köpa något.

För att ställa dig i kö vid Stockholms studentbostäder (sssb.se) måste du vara medlem i kåren vid det lärosäte du studerar. Vid Stockholms Universitet heter kåren Stockholms Universitets Studentkår – SUS och du kan hitta information om kåren här.

Information om Psykologprogrammet på SU

Athena är psykologprogrammets och SU:s centrala läroplattform. Här finns scheman, information om dina kurser, kontaktinformation till föreläsare, kursansvariga och institutionen. Om du ännu inte har ett konto till Athena kan du även söka upp önskat kursschema här.

Mitt SU är Stockholms universitetsportal. Här hanterar du universitetskortet, sköter bibliotekstjänster, ansluter till internet och skrivare. Mycket information delas mellan studenter och grupparbeten genomförs oftast vi Athena eller facebook. Det är också vanligt att terminsgrupper har en egen facebookgrupp.

Kursutvärderingarna som fylls i efter varje kurs är väldigt viktiga för studentinflytandet. Alla utvärderingar gås igenom tillsammans med representanter från PÄR, och en sammanställning av utvärderingarna och de anpassningar som gjorts på grund av dessa läggs sedan ut på Athena i en kursrapport på kursens sida. Glöm inte att gå tillbaka och se om dina synpunkter på kursen resulterade i en bättre kurs till nästa gång!

Det finns en dropbox där gamla tentor ligger upplagda för jämförelse. Stort tack till Siri Helle som startade denna och glöm inte att skicka in era egna tentor! Det går också att hämta ut gamla tentor från expeditionen som stöd i pluggandet.

Om det uppstår problem i/under utbildningens gång går det att vända sig till institutionens studievägledare, Sebastian Andersson. Det kan röra sig om turbulens i privatlivet, ohälsa eller utmaningar i studierna som det känns svårt att hantera själv.

På Stockholms Universitet väljer alla psykologstudenter en terapiinriktning inför termin 7. Valet står mellan KBT, kognitiv beteendeterapi och PDT, Psykodynamisk terapi. Valet avgör vilka kurser som läses i terapeutisk fördjupning på termin 7, 8 och 9.

Under programmets gång måste alla psykologstudenter ha genomgått egenterapi. Du får själv leta upp en terapeut som du träffar antingen för individualterapi under 25 timmar, eller gruppterapi under 30 timmar. Terapin får du starta tidigast på termin 2 efter att ha anmält och fått terapeuten godkänd. Institutionen ger ett bidrag på 400 kr per timme (350 kr per timme för gruppterapi) som utbetalas senast en månad efter inlämning av månadsvisa kvitton. Övriga kostnader får du själv stå för. De flesta studenter får räkna med en större utgift för egenterapin då priser kan variera mellan 800-1500 kr per timme beroende på typ av terapi. Institutionen ger bidrag för max en en terapitimme i veckan. Egenterapin kan delas upp i två delar om studenten vill pröva på två olika slags terapier eller byta terapeut. Egenterapin är obligatorisk för att få genomföra vissa kurser och för att få examen.

Vill du organisera något projekt, driva någon fråga eller göra något med andra psykologstudenter finns möjlighet att få ekonomiskt stöd från PÄR. Ta kontakt med oss för att se hur vi kan hjälpa till.

Som tradition anordnar olika terminer evenemang tillsammans med PÄR för att fira vissa milstolpar under programmets gång. Termin 1 har möjlighet att ha en inspark, Termin 5 en halvspark och Termin 10 en utspark. Är du intresserad av att anordna en spark för din terminsklass, hör av dig till oss!