Andra föreningar

Det finns många olika slags föreningar och grupper som kan vara intressanta att engagera sig i som psykologstudent. Här har vi listat några av dem. Saknar du någon förening eller vill ha din egen grupp listad här? Kontakta oss på info [at] paer [dot] se.

 

Grupper på institutionen

SU Psykologen

SU Psykologen är facebookgruppen för alla psykologstuderande på Stockholms universitet. Här sprids nyheter och gruppen ger möjlighet till kontakt oavsett om det rör att hitta experimentdeltagare eller ställa en fråga till andra studenter på Psykologprogrammet vid SU.

SU Psykologi – Litteratur

På SU Psykologi – Litteratur är en facebookgrupp där du kan köpa och sälja begagnade böcker.

Andra grupper eller föreningar

Stockholms universitets studentkår, SUS

Genom kåren går det att få hjälp med studiefrågor, delta i sociala aktiviteter och få tillgång till studentrabatter med mera.

Psykologstudent Sverige, PS

PS är en oberoende förening av och för Sveriges psykologstudenter och PTP-psykologer vars syfte är att möjliggöra för psykologstudenter att nätverka och engagera sig nationellt och internationellt. PS arrangerar en kongress för psykologstudenter varje år.

Psykologer utan gränser

Psykologer utan gränser är en ideell förening för psykologer, psykologstudenter och andra som vill arbeta internationellt med psykologisk kunskap eller vill verka opinionsbildande.

Psykologförbundet

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik. Som student får du tillgång till rådgivning och kan engagera dig i Studeranderådet och utöva inflytande.

Beteendeterapeutiska föreningen, BTF

BTF:s ändamål är att sprida information om beteendeterapi. BTF har ett studerandenätverk som strävar efter att sprida och stärka evidensbaserad BT/KBT och en vetenskaplig grundsyn inom psykolog- och psykoterapeutprogrammen. Studerandenätverket vill också främja samarbete och utbyte mellan universiteten, studenterna och BTF:s yrkesverksamma medlemmar.

Psykoterapicentrum

Föreningens syfte är att arbeta för, stödja och utveckla psykoterapi på psykodynamisk grund, verka för kontakt och information mellan psykoterapeuter och verka för att sprida information om psykoterapi. Psykoterapicentrum har en studentförening.

Psykologistudent Stockholm

Psykologistudent Stockholm är en facebookgrupp för alla psykologistuderande i Stockholm. Här når du en bredare publik.

Sveriges psykologstudenter

En facebookgrupp för alla som går på psykologprogrammet i Sverige. Här delas mycket bra information och kontakter över hela landet.

Bokbasar för psykologstudenter på SU

En facebookgrupp för att köpa och sälja kurslitteratur

Psykologilitteratur köpes/säljes/bytes

Ytterligare en facebookgrupp för att köpa, sälja eller skänka bort litteratur