Om oss

Psykologstudenternas ämnesråd, PÄR, är det lokala studentrådet för psykologprogrammet på SU och är anslutet till Stockholms universitets studentkår (SUS).

PÄRs uppgift är att främja intressen hos studenterna vid psykologprogrammet med avseende på utbildningsrelaterade och studiesociala frågor. Det innebär bland annat att PÄR hjälper studenter att ta tillvara sina rättigheter, representerar studenterna i olika sammanhang och organiserar sociala aktiviteter.

PÄRs styrelse består av representanter från de olika terminerna på psykologprogrammet. Varje termin har två platser till sitt förfogande. Från styrelsen väljs ett presidium som består av två ordföranden, en kassör och en sekreterare. Styrelsen har regelbundna möten som är öppna för alla psykologstudenter att besöka.

 

PÄR:s styrelse

PÄR:s stadgar

Protokoll från PÄR:s möten