Välkommen till PÄR, psykologstudenternas ämnesråd vid Stockholms Universitet

Nyheter på hemsidan

Terminsrepresentanter eftersöks!

Kontakta oss om du går i…

T1: 2 saknas
T2: 2 saknas
T4: 2 saknas
T5: 2 saknas
T6: 1 saknas
T8: 1 saknas
T9: 2 saknas
T10: 2 saknas

…och vill veta mer!