Välkommen till PÄR, psykologstudenternas ämnesråd vid Stockholms Universitet

Nyheter på hemsidan

Är du intresserad av att engagera dig eller undrar något? Maila oss på info [at] paer [dot] se, kontakta oss via Athena eller Facebook. Kom på våra möten!