Välkommen till PÄR, psykologstudenternas ämnesråd vid Stockholms Universitet

Är du intresserad av att engagera dig eller undrar något? Maila oss på info@paer.se, kontakta oss via Athena eller Facebook. Kom på våra möten!

Tider för nästkommande möte publiceras på vår sida på Athena och på Facebook (https://www.facebook.com/psykologrep).