Välkommen till PÄR, psykologstudenternas ämnesråd

Nyheter på hemsidan

25 september Hösten har anlänt och Maj Frostvittra tackar för sin tid som ordförande i PÄR och välkomnas tillbaka till rollen som sekreterare. Som ny ordförande och parhäst till Axel välkomnar vi Axel D’Angelo.